T

r Taft,es,e - taft
s Taftfutter,s,- - taftová podšívka
e Taille,n - pás (časť tela)
r Taillenabnäher,s,- - pásový odševok
taillenkurz - do pása (dĺžka odevu)
e Taillenweite,n - obvod pásu
e Tasche,n - vrecko
aufgesetzte Tasche - nakladané vrecko
aufgesteppte Tasche - nakladané vrecko naštepované
aufgestürzte Tasche - nakladané vrecko vnútroštepované
r Taschenbeutel,s,- - miešok vrecka
r Tascheneingriff,s,e - otváravý okraj vrecka
e Taschenklappe,n - vrecková príklopka
r/s Teil,es,e - diel
e Teilungsnaht,"e - členiaci šev
e Temperatur,en - teplota
textil - textilný
s Textil,s - oblečenie, textília, materiál
e Textilien, pl. - textilné výrobky
e Toleranz,0 - tolerancia
r Toleranzbereich,s,e - rozsah tolerancie
ton in ton - do farby, tón v tóne
r Träger,s,- - ramienko (na šatách, na podprsenke..)
r Trainingsanzug,s,"e /Trén-/ - tepláková súprava
r Transport,s,e - doprava, preprava, zásielka
r Transporteur,s,e /-tér/- dopravca, zúbky na podávanie materiálu na šijacom stroji
s Trikot,s,s - tričko
Trikotine - trikotín
s T-Shirt,s,s /tíšert/- tričko
s Tuch,s,e/"er - súkno, handra
r Tüll,s,0 - tyl
r Tunnel,s,- - tunel, dutina
e Tüte,n - sáčok
Tweed /tvíd/ - tvíd