E

einarbeiten - zapracovať
einbügeln - zažehliť
einfassen - lemovať, olemovať
e Einfassung - lemovanie
eingefasst - lemovaný, olemovaný
eingesetzt - vsadený
eingeschnitten - vstrihnutý
r Eingriff,s,e - otvor, kraj vrecka
schrege Eingriffstasche - šikmé vrecko (na nohaviciach)
einhalten - spracovať voľnosť
e Einlage,n - vložka, lepivé
r Einlauf - zrážanie (materiálu)
einlaufen - zraziť sa (praním, žehlením)
einnähen - všiť
einnähtig - jednošvový
einreihig - jednoradový
einschneiden - zastrihnúť, vstrihnúť
e Einsatznaht,"e - šev všitia
einschlagen - zahnúť, podohnúť
s Einstecktuch,es,"er - ozdobná vreckovka
einstellen - nastaviť (stroj)
e Einstellung - nastavenie (stroja)
e Einzellverpackung - jednotliné balenie (po 1 kuse)
elastisch - elastický, pružný
e Ellbogennaht,"e - lakťový šev
empfindlich - citlivý, chúlostivý
endeln - obnitkovať
entstehen - vznikať, vzniknúť
r Ersatz,es,0 - náhrada, rezerva
ersetzen - nahradiť
s Etikett,s,s/en - etiketa, visačka
exakt - presný, presne
extrem - extrémne, príliš