Z

r Zickzackriegel,s,- (Zick-zack-Riegel) - uzávierka na uzávierkovačke (rigel na riglovačke)
e Zier,0 - ozdoba
Zierstepp - ozdobný štep
e Zierstepperei - ozdobný štep
r Zippverschluss,es,"e - zips
Zipp - zips (skôr rakúsky výraz)
s Zubehör,s,0 - príslušenstvo, módne doplnky
zuheften - pristehovať, prichytiť
zurücksteppen - robiť protištep, podštepovať
zusammenendeln - spoluobnitkovať
e Zusammensetzung,en - zloženie
zuschneiden - pristrihnúť
s Zuschneiden - strihanie, pristríhanie
r Zuschnitt - strihanie, strih
zweinähtig - dvojšvový
zweireihig - dvojradový
Zwick - nástrih